котята мейн-кун из питомника мейнкунов.
Котята мейн-кун от La Perla Rossa Zidan и Honey Choce Marika «Рика»
13.07.2022
Котята мейн-кун от RW Goldentowncoon Mars и Goldentowncoon Fiffa
22.07.2022